728 x 90

هراس از فوران خشم مردم بر سر بحرانهای گریبانگیر نظام از نمایش انتخابات و کرونا گرفته تا مذاکرت برجامی

آخوند روحانی - پاسدار شریعتمداری
آخوند روحانی - پاسدار شریعتمداری

هراس از فوران خشم مردم، جنگ گرگها را بر سر بحرانهای گریبانگیر نظام از نمایش انتخابات و کرونا گرفته تا مذاکرت برجامی به‌نحوی افسار گسیخته دامن می‌زند.

کیهان خامنه‌ای روز ۲۱فروردین با حمله به‌روحانی می‌نویسد: مواضع ما قاطع و روشن است، در وین چه می‌کنید؟

جلسات کمیسیون مشترک برجام روندی فرسایشی به خود گرفته است مقامات دولت بایدن در اقدامات ضدنظام دقیقاً در حال پیمودن همان مسیری هستند که پیش از این توسط دولت ترامپ پیموده شده بود.

روزنامه سپاه پاسداران (جوان ۲۱فروردین) نیز با حمله به ظریف نوشت: توئیت ظریف در پایان مذاکرات، چیزی بیش از همان نظرات قبلی نظام نیست و نشانی از پیشرفت جدی ندارد. آیا قرار است بلیت تور وین برای ما‌ه‌های آینده رزرو شود و ایران در تور دیگری بیفتد؟! تا همین چند روز قبل، جمهوری اسلامی اصرار داشت «اول آمریکا»، آن‌هم با راستی‌آزمایی، بایستی تحریم‌های برجامی را لغو کند، اما ظرف چهار روز، آب و هوای بهاری وین چنان ورق مذاکرات را برگردانده که همه از نتیجه دور اول مذاکرات ابراز رضایت می‌کنند.

 

روزنامهٔ حکومتی رسالت ۱۹فروردین نیز به آخوند روحانی ستاد کرونای تحت ریاست او حمله کرده و می‌نویسد: شواهد مبتنی بر این واقعیت است که ستاد ملی مبارزه با کرونا به ریاست رئیس‌جمهور، دغدغه سلامت را ندارد و به‌نظر می‌رسد یک‌سری ملاحظات اقتصادی بر این ستاد حاکمیت دارد و از قضا این ملاحظات هم به بهبود وضعیت معیشت منجر نشده».

رسالت آخوندی می‌افزاید: تعطیلی ۱۰روزه که نوشداروی بعد از مرگ سهراب است. می‌شد قبل از تعطیلات نوروز، به مسافران فرمان ایست داد، می‌شد راه‌ها را بست تا شعله‌های کرونا در ۲۵۷شهر قرمز و ۳۱مرکز استان برافروخته نشود.