728 x 90

هراس خامنه‌ای در مرحله پایانی

حرف خامنه‌ای چه بود؟

خامنه‌ای ـ ۷تیر ۱۴۰۱:

هر روز یک شایعه‌ای، یک دروغی، یک حرف هراس‌افکننده‌ای در ذهنها پخش نشود. مردم را نگران می‌کند، ذهن مردم را خراب می‌کند.

وحشت‌زده می‌گوید مردم نیایند در کف خیابان!

جالب این‌که راه‌کار هم می‌دهد

خامنه‌ای: این یکی از وظایف قوّه‌ٔ قضائیّه برخورد با این مسأله است. اگر قانون هم ندارید، سریع قانون تهیّه کنید؛ اینها چیزهای مهمّی است.

و این هم حرف اصلی که به سختی به زبان آورد:

ما در سال۶۰، در مقابل این همه حادثه و شدّت عمل توانستیم روی پای خودمان بایستیم امروز هم می‌توانیم؛ خدای سال۶۰، همان خدای امسال است.

منظورش از خدا، شلاق و شکنجه و سرکوب است.

تجمع اعتراضی مردم:

این همه لشکر آمده به جنگ رهبر آمده

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/13fa578d-38fc-4245-806f-f1a75b277aac"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات