728 x 90

نیکی هیلی: وام دادن صندوق بین‌المللی به رژیم ایران، پاداش به اقدامات شیطانی رژیم است

نیکی هیلی سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل ‌متحد
نیکی هیلی سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل ‌متحد

نیکی هیلی نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل در توئیت خود ۹تیر نوشت: «رژیم ایران نباید از صندوق بین‌المللی وام مدت دار دریافت کند. وام به این رژیم نه تنها پاداش به رفتار نامطلوب بلکه پاداش به اقدامات واقعاً شیطانی رژیم ایران است. این وام در نهایت سرکوب آخوندها در داخل و تجاوزگری آن در خارج را تقویت می‌کند».

وی افزود: «زمانی که من به‌عنوان سفیر آمریکا در سازمان ملل خدمت می‌کردم روشن ساخته‌ام که مردم آمریکا انتظار دارند نهادها، رژیمهای غیرمسئول را مورد حسابرسی قرار بدهد».