728 x 90

نیکلا باورز: سرنگونی رژیم ایران اجتناب‌ناپذیر است

نیکلا باورز حقوقدان، نویسنده و تحلیلگر فرانسوی
نیکلا باورز حقوقدان، نویسنده و تحلیلگر فرانسوی

نیکلا باورز، نویسنده و تحلیلگر فرانسوی پنجشنبه ۱۹بهمن، با انتشار مطلبی در آخرین شمارۀ هفته‌نامۀ "لوپوئن" به وضعیت و مختصات رژیم ایران در شرایط و تعادل کنونی اشاره می‌کند و چشم‌انداز آن را، غیرقابل دوام و فروپاشی آن را اجتناب‌ناپذیر دانست.

وی وضعیت کنونی رژیم ایران را با فروپاشی اتحاد شوروی در سالهای ۱۹۸۰ مقایسه کرد و در بخشی از این گزارش آمده است:... رژیم ایران نه قابل دوام است نه قابل اصلاح. فروپاشی این رژیم اجتناب‌ناپذیر است زیرا که، از درون پوسیده است...
وی در بخش دیگری از این مطلب به بی‌آ‌یندگی رژیم ایران اشاره می‌کند و می‌نویسد رژیم ایران، با بحران جانشینی رهبر سالخورده و بیمار جمهوری اسلامی، گسست اکثریت بزرگ مردم ایران از رژیم مذهبی و هم‌چنین بحران مزمن اقتصادی روبه‌رو است که هفتاد درصد جمعیت کشور را به زیر خط فقر فروانداخته است. .
نیکلا باورز تصریح کرده است که رژیم ایران فاقد هر گونه حقانیتی است و تنها با اتکاء به ترور و دستگاه سرکوب سپاه پاسداران سر پا مانده است...
وی در ادامه افزود جمهوری اسلامی می‌خواهد با اتکاء به برنامۀ اتمی و موشکی‌اش و حمایت نظامی و مالی از گروه‌های شبه‌نظامی در منطقه بقای خود را در داخل تضمین کند.
... رژیم ایران توسعه‌طلبیهای خود را در منطقه افزایش می‌دهد. بخش اعظم بودجۀ کشور به نیروهای امنیتی، صنایع نظامی و نهادهای مذهبی اختصاص یافته است...
به گفته وی... وضعیت نظام حاضر در ایران قابل دوام نیست و این نظام قابل اصلاح هم نیست. . فروپاشی آن اجتناب‌ناپذیر است و از درون پوسیده است. .

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e8774e1c-0a6f-4512-93b5-17e62b46b976"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات