728 x 90

نیویورک تایمز: تأسیسات موشکی ایران منفجر می‌شود اما رژیم دروغ می‌گوید

آثار انفجار در نزدیکی منطقه پارچین
آثار انفجار در نزدیکی منطقه پارچین

به‌دنبال انفجار بزرگ در قسمت مهمات‌سازی و مشخصاً تولید سرهای جنگی برای موشکهای بالستیک در پارچین که بامداد جمعه ۶تیر۹۹ شرق تهران را لرزاند، نیویورک تایمز طی مطلبی در این باره نوشت:

«هنگامیکه هفتهٔ گذشته یک انفجار بزرگ آسمان را در کنار تهران روشن ساخت، دولت ایران به‌سرعت موضوع را تحت عنوان این‌که یک انفجار گاز در پایگاه نظامی پارچین بوده که زمانی در مرکز توجهات بازرسان اتمی بین‌المللی بود، آن‌را چیز مهمی ندانست.

اما این یک دروغ بود. عکس‌های ماهواره‌یی نشان می‌دهد که انفجار در تأسیسات تولید موشک که فاصلهٔ زیادی از پارچین ندارد، رخ داده که پر از تونل‌های زیرزمینی است و مدتهاست مشکوک است به این‌که یک سایت عمده زرادخانهٔ در حال رشد ایران باشد».

نیویورک تایمز افزود: «عکس‌های ماهواره‌یی تجاری آثار سوختگی و محل این انفجار را نشان می‌دهد و روشن نیست که آیا علت یک تصادف بوده یا خرابکاری یا چیزی دیگر.

سازمانهای خبری ایران سوراخ کوچکی را در یک تانکر گاز که بجز این سوراخ آثار دیگری ندارد نشان دادند که به‌نظر نمی‌رسد توضیح قانع کننده‌ای برای چنین انفجار بزرگی باشد...

فابیان هاینز، یک متخصص ارتش ایران در مرکز جیمز مارتین برای مطالعات عدم تکثیر گفت: «بنظر محتمل می‌رسد که نوعی تانکر گاز یا مایع منفجر شده باشد. ااحتمالاً گاز صنعتی که برای تولید موشک بکار می‌رود اما عکس‌ها گویا نیست. به‌نظر می‌رسید که ساختمانهای اصلی در مرکز تولید موشک آسیبی ندیده‌اند». (نیویورک تایمز ۹تیر۹۹)