728 x 90

نیوریورک تایمز: بهترین راه برای بازداشتن ایران، افزایش فشار از داخل است

قیام سراسری مردم ایران در ۱۴۰۱ - عکس از آرشیو
قیام سراسری مردم ایران در ۱۴۰۱ - عکس از آرشیو

نیویورک تایمز در مقاله‌یی به قلم تاماس فریدمن به تاریخ پنجشنبه ۵ بهمن با بررسی تحولات در اوکراین و غزه به نقش مخرب رژیم ایران در منطقه پرداخته و نتیجه می‌گیرد که «بهترین راه برای بازداشتن ایران، افزایش فشار از داخل است که در آنجا ما بیشترین متحد را داریم و آن جوانان ایران و آمال‌شان که بخشی از جهان باشند است».
نیویورک تایمز پیرامون جنگ در غزه و نقش ویرانگر رژیم ایران می‌نویسد: «اوضاع در خاورمیانه متفاوت است. در آنجا، این ایران است که راحت نشسته و به‌صورت غیرمستقیم از طریق نیروهای نیابتی تهران با اسراییل و آمریکا و گاهی با عربستان سعودی در جنگ است.
رژیم ایران در حال بهره‌برداری از تمامی منافع است و تقریباً هیچ بهایی برای کاری که نیروهای نیابتی‌اش می‌کنند، نمی‌پردازد و آمریکا، اسراییل و متحدان ضمنی عرب آنها هنوز اراده یا راهی برای فشار گذاشتن متقابل روی ایران، بدون ورود به یک جنگ داغ که همه خواهان احتراز از آن هستند، نشان نداده‌اند. بهترین راه برای بازداشتن ایران، افزایش فشار از داخل است که در آنجا ما بیشترین متحد را داریم و آن جوانان ایران و آمال‌شان که بخشی از جهان باشند است».
نیویورک تایمز در پایان مقاله‌اش با حمایت از راه‌حل دو کشوری در منازعه بین فلسطینیان با اسراییل می‌نویسد: «اگر اسراییل بتواند روزی با یک پروسه طولانی با یک حکومت خودگردان فلسطین که بهینه شده برای ایجاد دو کشور برای دو مردم موافقت کند، اینکار می‌تواند به‌صورت تعیین‌کننده تعادل‌قوا را بچرخاند.
و رژیم ایران دیگر توجیهی برای جنگهای پرهزینه‌اش و تسلیحاتی که انباشت می‌کند تا گویا اسراییل و آمریکا را شکست دهد ولی در واقع برای سرکوب مردمش و حفظ خودش در قدرت است، نخواهد داشت.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2ea66bb6-04f5-46b1-a704-8bb485183518"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات