728 x 90

نگین اشرف

تلاقی کهکشان ۹۸در اشرف و سایر شهرها با تحولات مهم بین‌المللی و منطقه‌ای علیه حاکمیت آخوندی، پاسخ و پرداختی شایسته از جانب ایرانیان بوده که منجر به شکل‌گیری جریان همبستگی ملی و جبهه‌ای سراسری از ایران تا اروپا و آمریکا گردید.

خروش ایرانیان در استهکلم هم‌دوش با جوشش بروکسل و رویش جوانه‌های شوق در واشنگتن و برلین، هاله‌ای از همبستگی و اتحاد گرداگرد نگین اشرف ۳ایجاد کرد.

اشرف؛ گنجینه‌یی ماندگار و نگینی سرخ بر انگشتر پیکار و پایداری که چشم‌ها را خیره کرد.

راما یاد وزیر پیشین حقوق‌بشر فرانسه: «کسی که اینجا در برابر شما ایستاده است یک زن حیرت‌زده است. من از اشرف۳بازمی‌گردم. در آنجا یک موزه بسیار خیره کننده با ۴۰سال مقاومت علیه استبداد را دیدم. بیشمار قربانیان را،‌ شما باید در میان دالانهای این موزه راه بروید تا چهره‌های پرافتخار بنیانگذاران ایران را ببینید. در میان آنها چهره مسعود رجوی بود. ما در برابر صدها تصویر زنان، مردان و قهرمانانی که به دست رژیم کشته شدند حیرت‌زده شدیم».

سناتور جری هورکان: «شاهد نمایشگاهی بودیم که خاطره دهها هزار از شهیدان آزادی را گرامی می‌داشت».

اینک این نگین هم‌چون ستاره‌ای روشن بر فراز استکهلم می‌درخشد. ستاره‌ای که دنباله‌اش تا فراز زاگرس و البرز و دماوند امتداد دارد و میلیون‌ها نگاه ایرانی را معطوف به درخشش خود نموده است.

این است اشرف۳،‌ جایگاه خاطره‌ها،‌ سرزمین امیدها، شاهد زنده ترس، ترور و ایمان.