728 x 90

نگرانی کشورها از نقض حقوق‌بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها در اجلاس شورای حقوق بشر

نگرانی کشورها از نقض حقوق بشر در ایران
نگرانی کشورها از نقض حقوق بشر در ایران

کشورهای مختلف جهان روز جمعه ۱۷ آبان ۹۸ در جلسه ادواری شورای حقوق‌بشر در ژنو از نقض حقوق‌بشر و اعدامها در ایران تحت حاکمیت آخوندها ابراز نگرانی کردند.

نماینده آمریکا در شورای حقوق‌بشر گفت: رژیم ایران به طرز فاحشی حقوق‌بشر شهروندانش را نقض کرده است. وی هم‌چنین از رژیم آخوندی خواست فوراً استفاده از شکنجه را پایان دهد و به گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل ‌متحد اجازه ورود به ایران را بدهد.

نماینده آلبانی نیز خواستار پایان اعدام به‌خصوص اعدام نوجوانان شد و از رژیم آخوندی خواست فرصت کنوانسیون ممنوعیت شکنجه را امضا کرده و تصویب کند و با گزارشگر ویژه در مورد ایران همکاری کند و به همه گزارشگران ویژه که می‌خواهند از ایران بازدید کنند، همکاری کند.

نماینده انگلستان در شورای حقوق‌بشر گفت: ما نسبت به تبعیض علیه اقلیت مذهبی نگران هستیم.

نماینده کانادا نسبت به نقض حقوق‌بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها عمیقاً ابراز نگرانی کرد و از رژیم خواست‌ حکم اعدام هرگز بر افرادی که سن‌شان زیر ۱۸سال است اعمال نشود.

نماینده فرانسه در شورای حقوق‌بشر از رژیم آخوندی خواست برای لغو دائم حکم اعدام و توقف اعدام افراد زیر ۱۸سال مهلت پایانی مقرر کنند.

نماینده آلمان از رژیم آخوندی خواست مهلت پایانی رسمی برای حکم اعدام ایجاد کند به‌طور مشخص اعدام نوجوان را متوقف کند.

و نماینده ایرلند در شورای حقوق‌بشر گفت: ما هم‌چنان نسبت به استفاده از حکم اعدام نگرانیم به‌ویژه علیه افراد زیر ۱۸سال.