728 x 90

نگرانی کارشناس اقتصادی رژیم از پیامدهای اجتماعی و سیاسی بحران اقتصادی

حسین راغفر کارشناس حکومتی در امور اقتصادی
حسین راغفر کارشناس حکومتی در امور اقتصادی

حسین راغفر، کارشناس حکومتی، با ابراز نگرانی از بحران اقتصادی گریبانگیر رژیم گفت: «آنچه مسلم است تداوم وضع (اقتصادی) موجود، پیامدهای اجتماعی و سیاسی را در چشم‌انداز نه‌چندان دور قرار می‌دهد. اگر مسئولان تغییر جهت ندهند باید هزینه‌های جبران‌ناپذیری را پذیرا باشند.»

وی افزود: «آنهایی که تصور می‌کنند با آمدن بایدن قیمت ارز کاهش پیدا خواهد کرد و منابع ارزی ما آزاد خواهد شد نه تنها انتظارشان درست نیست، بلکه این انتظارات می‌تواند برای مردم شکننده باشد و بر مشکلات کنونی بیفزاید». (روزنامه آرمان ۱۱ آذر۹۹)