728 x 90

نگرانی نماینده اتحادیه اروپا در مجمع عمومی از نقض برجام توسط رژیم آخوندی

مجمع عمومی ملل متحد
مجمع عمومی ملل متحد

جویلام دابوییس، مشاور اول هیأت نمایندگی اتحادیه اروپا در سازمان ملل، در مورد گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: اتحادیه اروپا عمیقاً نگران است که همان‌طور که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأیید شد،‌ ایران از محدوده ذخیره‌سازی اورانیوم غنی شده بر اساس برجام تجاوز کرده است و اورانیوم را در سطحی فراتر از حداکثر ۳.۶۷درصد مجاز بر اساس برجام غنی‌سازی می‌کند.

 

مشاور اول هیأت نمایندگی اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۱آبان۹۸در ۷۴امین اجلاس مجمع عمومی ملل ‌متحد - نیویورک در ادامه گفت: من به‌نمایندگی از اتحادیه اروپا صحبت می‌کنم. کشورهای کاندید جمهوری مقدونیه شمالی، صربستان و آلبانی... خودشان را با این سخنرانی هم‌سو می‌کنند.....

ما هم‌چنین نسبت به فعالیت‌های اخیر ایران که آژانس هم گزارش کرد در رابطه با گسترش فعالیت‌های تحقیق و توسعه سانتریفوژ خود و کار آماده‌سازی برای تزریق گاز به دو آبشار سانتریفوژهای آی آر یک در فردو و هم‌چنین در رابطه با سؤالات تعیین‌تکلیف نشده در مورد تکمیل بودن اطلاعات مربوط به توافق پادمانی ایران و حادثه در رابطه بازرسان پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمیقاً نگرانیم. این فعالیت‌ها بی‌نهایت نگران‌کننده است. ما قصد ابراز شده ایران مبنی بر باقی ماندن در چارچوب برجام را متذکر می‌شویم. ما از ایران مصرانه می‌خواهیم فعالیت‌های فوق‌الذکر را به‌حالت اول برگرداند و بدون تأخیر به اجرای کامل برجام برگردد و با آژانس به‌خصوص در رابطه با مسائل مربوط به اجرای موافقتنامه پادمانی جامع و پروتکل الحاقی همکاری کامل و به موقع بکند. اتحادیه اروپا حمایت کامل خود از مأموریت بلندمدت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر راستی‌آزمایی و نظارت بر تعهدات مربوط به هسته‌یی ایران را تکرار می‌کند و اهمیت تضمین ابزارهای ضروری برای آژانس برای اجرای نقش خود را خاطرنشان می‌کند.