728 x 90

نگرانی روزنامه سپاه پاسداران از باز شدن مجدد پرونده نظامی اتمی رژیم

پرونده هسته‌ای رژیم ایران
پرونده هسته‌ای رژیم ایران

روزنامه جوان ارگان سپاه پاسداران امروز ۵شهریور۹۹ با نگرانی از باز شدن پرونده نظامی اتمی رژیم نوشت: «پرونده بسته شدهٔ ایران در آژانس را دوباره باز کردند. به‌رغم توافق سال۱۳۹۴ برای بستن پرونده «جنبه‌های نظامی احتمالی (پی.ام.دی)» بحث بر سر یک توافق جدید است؛ که نشان می‌دهد آژانس تحت تأثیر همان فشار‌هایی قرار گرفته که دبیرکل آن ادعا کرده «تا جایی که بتوانیم» تحت تأثیر آنها قرار نمی‌گیریم».