728 x 90

صد و نودوسومین روز قیام سراسری - تهران - بانگ شبانه مردم در شهرک باقری با شعار مرگ بر خامنه‌ای ، مرگ بر دیکتاتور

قیام ایران
قیام ایران

روز دوشنبه هفتم فروردین ۱۴۰۲، همزمان با صد و نودوسومین روز قیام سراسری مردم ایران است. تاکنون تظاهرات و قیام سراسری در بیش از ۲۸۲شهر با ۷۵۰شهید و ۳۰۰۰۰دستگیری به‌ثبت رسیده است. تاکنون اسامی و مشخصات ۶۶۴تن از شهیدان قیام از سوی سازمان مجاهدین اعلام شده است.

 

  • تصویرنگاری از رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در مسکن مهر دهدشت 
  • تهران -  طنین شعارهای شبانه قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان در شهرک باقری - ۶فروردین
  • مزار شهیدان قیام در نخستین روزهای سال ۱۴۰۲
  • اهواز - تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی با شعار عزاعزاست امروز روز عزاست امروز حقوق بازنشسته زیرعباست امروز - ۶فروردین
  • شوش - تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری‌بگیران در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات‌شان مقابل فرمانداری رژیم -۶فروردین
  • تهران - تجمع اعتراضی غارت شدگان شبکه رمز ارز کینگ مانی شرکت بادران گستران - ۶فروردین ۱۴۰۲
  • سقز و زیویه - تجمع اعتراضی فرهنگیان در ادارە آموزش و پرورش، برای پیگیری وضعیت یکی از معلمان بازداشت شده - ۶فروردین

جاده هراز - مردم در حین سفر نوروزی هم شعارهای مرگ بر دیکتاتور سر می‌دهند - ۷فروردین

تهران - بانگ شبانه مردم در شهرک باقری با شعار مرگ بر خامنه‌ای ، مرگ بر دیکتاتور و  قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان - ۶ فروردین ۱۴۰۲

تبریکات نوروزی هموطنان و کانونهای شورشی

مزار شهیدان قیام در نخستین روزهای سال ۱۴۰۲

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/38f852bc-453b-4227-a9ba-72d54c61d5a9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات