728 x 90

نهادهای ورزشی آلمان خواستار اقدام عملی علیه رژیم آخوندی شدند

نهادهای ورزشی آلمان خواستار اقدام  عملی علیه رژیم آخوندی شدند
نهادهای ورزشی آلمان خواستار اقدام  عملی علیه رژیم آخوندی شدند

نهادهای ورزشی آلمان روز یکشنبه ۲۳شهریور خواستار اقدام عملی علیه رژیم آخوندی به‌دلیل اعدام نوید افکاری شدند. رئیس کمیسیون ورزش در پارلمان آلمان گفت اکنون نوبت کمیته بین‌المللی المپیک و انجمن جهانی کشتی‌گیران است که واکنش نشان دهند و تنها به "ابراز نگرانی" اکتفا نکنند. او خواستار اقدامات عملی علیه رژیم ایران شد و افزود که اعدام نوید افکاری نباید برای رژیم ایران بدون پیآمد بماند. جمعیت بین‌المللی ورزشکاران آلمان نیز گفته است محکوم کردن اقدام"تبهکارانه"رژیم ایران کافی نیست.