728 x 90

نمکی: افسار مهار کرونا امروز از دست ما در رفته است

سعید نمکی وزیر بهداشت کابینه آخوند روحانی
سعید نمکی وزیر بهداشت کابینه آخوند روحانی

سعید نمکی وزیر بهداشت کابینه آخوند روحانی در مصاحبه با تلویزیون رژیم اعتراف کرد و گفت: افسار مهار کرونا از دست ما در رفته است.

سعید نمکی: الان ۴ تا رئیس دانشگاه من متأسفانه با کووید انگلیسی درگیر هستند. امروز مهار اژدهای کووید۱۹ چموش سرکش فعلاً از دست ما در رفته، حالا کی دوباره ما این مرگ سه رقمی را بیاوریم زیر سه رقمی نمی‌دانم. (تلویزیون شبکه خبر رژیم۱۵ فروردین)