728 x 90

نمکی: در هر محیطی و در هر پاساژی اتفاقات تازه می‌بینیم

نمکی وزیر بهداشت آخوند روحانی
نمکی وزیر بهداشت آخوند روحانی

نمکی وزیر بهداشت رژیم امروز سه‌شنبه ۱۳خرداد در جلسه سیاست‌گذاری کرونای رژیم به بحرانی بودن شیوع کرونا اعتراف کرد و گفت: «ما آنچه در قم با آنچه در گیلان یا آنچه در کرمان دیدیم فرق می‌کند در هر محیطی و در هر پاساژی اتفاقات تازه می‌بینیم».

نمکی گفت: «به نظرم این ویروس، ویروس بسیار پیچیده‌تر از آن است که ما به‌عنوان یک ویروس ساده‌یی که می‌آید و می‌رود نگاه کنیم ما آنچه در این سرزمین در خود ایران در قم دیدیم با آنچه در گیلان دیدیم فرق می‌کند. آنچه که در جنوب کرمان همین پریروز دیدیم، ما با آنچه که در بندرعباس و خوزستان می‌بینیم متفاوت است. آنچه که در گلستان در ترکمن‌ها دیدیم با غیرترکمن‌ها فرق می‌کند. یعنی کاملاً نشان می‌دهد که با هر اچ ال ای در هر محیطی و در هر پاساژی از این ویروس ما اتفاقات تازه می‌بینیم».