728 x 90

نمای روز – برنده نمایش انتخاباتی، مردم یا آخوندها؟

چرا در تمام سخنرانیها و جلسات حکومتی، وحشت از نفرت مردم و تحریم انتخابات موج می‌زند؟

تلویزیون حکومتی ـ ۳۰فروردین۱۴۰۰:

گوینده: این روزها رایزنیها مشورتها نشست برخاستها سیاسیون برای تاثیر‌گذاری در جلب آرای مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری در جریان است.

در همین روز روزنامه آرمان با اشاره به خطر هولناک بی‌اعتمادی و نفرت عمومی برای نظام نوشت:

باید در ابتدا به جامعه واکسن بی‌اعتمادی زده شود تا کرونا. چون شایعه و بی‌اعتمادی از کرونا خطرناک‌تر و مهلک‌تر است.

متکی: خوب مردم یک خورده قهر کردند با ما با مسئولان، مردم در انتخابات مجلس کمی از قهرشان را نشان دادند.

خامنه‌ای یک چشمه از قهر مردم با مسئولانش را در آبان۹۸ دید و نگرانی روحانی شعله‌ور شدن همان آتش در آستانهٔ نمایش انتخابات است.

آخوند روحانی ـ ۲۸فروردین:

امیدواریم مردم در انتخابات حضور پیدا کنند.

مصری در مجلس مجلس آخوندی:

ما از این تبعیضها خیلی سرمایه اجتماعی از دست دادیم. آخرین نمونه‌اش مشارکت مردم در انتخابات گذشته است نتیجه چی بود.

نفرت سراسری و اراده‌های آتشین اولین محصول تبعیض و غارت و سرکوب مردم است. مردمی که حاضر نیستند آلودهٔ نمایش حکومتی انتخابات شوند.

یک هم‌وطن: در کشور ما اصلاً انتخابات معنی ندارد چه لزومی دارد که من انگشتم را کثیف کنم.

یک هم‌وطن: چرا باید شرکت کنم شما بگوید چرا.

یک کارشناس حکومتی از دانشگاه تهران تعارف را کنار گذاشت و به صراحت گفت:

عصر ایران ـ ۳۰فروردین ۱۴۰۰:

اوضاع از این قرار است که جامعه می‌گوید رأی نمی‌دهم.

یک هم‌وطن: تنها کاری که می‌توانم بکنم چون برای کشورم مهم است انتخابات شرکت نمی‌کنم.

خبرنگار: آیا شما در انتخابات شرکت می‌کنید؟

یک هم‌وطن: اصلا

یک هم‌وطن: نه

یک هم‌وطن نه خیر

یک هم‌وطن من نخیر. من شناسنامه‌ام اصلاً سفید سفیده

یک هم‌وطن

این برگی از دفتر رفراندوم و نه قاطع مردم به تمامیت نظام استبدادی است.

اهواز:

ما شرکت نخواهیم کرد ما چه جوری فراموش کنیم سال۹۶ که کشتن که سال۹۸ که خون ریختن پول تک‌تک تیرهای که به شهدامان وارد کردن از خانواده‌هاشان گرفتن ما خیانت نمی‌کنیم امثال محسن را کف خیابان کشتن محسن یک کودک کار بود اینها که دارند با کرونا ما را می‌کشن ما فقط یک رأی می‌دهیم رأی ما سرنگونی این نظام است.