728 x 90

نمای روز – اصفهان برای آب و آزادی باید آتش به‌پا کرد

شورشگران بستر خشک زاینده رود را پس از شبیخون لشگر یزدی خامنه‌ای به چادرهای کشاورزان ستم‌زده، فتح کردند.

پیروزی مردم یگان ویژه در حال فرار

این همه لشکر آمده به جنگ رهبر آمده

خروش و فریاد آب و آزادی در نصف جهان زوزهٔ و ناله تلویزیون خامنه‌ای را در آورد.

مجری تلویزیون رژیم ۵آبان:
صبح امروز در حالی که تعدادی از مردم اصفهان در بستر رودخانه تجمع کرده بودند تعداد اندکی با شعارهای تند و از جمله بر ضد صدا و سیما با پلیس درگیر شدند.

این هم فریادها و شعارهای آن تعداد اندک

شعار مردم اصفهان: مرگ بر خامنه‌ای

ضمنا اگر شورشگران اندک هستند چرا مزدوران رژیم در برابر آنها فرار می‌کنند؟

 

آخوند نکونام گماشته خامنه‌ای در شهرکرد:

دشمن به شما هجوم میاره شما پشت به دشمن نکنید فرار نکنید!

 

شعار بی‌شرف و فرار مزدوران

 

کیهان خامنه‌ای ۶آذر هم اعتراف کرد:

آشوبگری و اغتشاش عناصر فرصت‌طلب، یادآور آشوب‌های آبان ۹۸ است.

 

طباطبایی‌نژاد امام جمعه خامنه‌ای در اصفهان:

کی می‌خواست بفهمد که اینها نیاز به آب دارند و آب کم داریم رئیس‌جمهور که می‌خواستید فهمید

اما این را گفتیم ادامه این کارها منافقین وارد می‌شوند افراد منافق می‌آیند در کار خوب همین امروز آمدند.

 

اصفهان تنها نیست و تنها نمی‌ماند. تمام ایران با اصفهان است و دیکتاتوری آخوندی آب در هاون می‌کوبد.

شعار:

مرگ بر شاه و شیخ

مرگ بر خامنه‌ای

خبرنگار سیمای آزادی

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات