728 x 90

نمای روز ـ وقتی شیرازه امور از دست خامنه‌ای خارج می‌شود

با اوج‌گیری آمار قربانیان، تشدید بحرانها و تلاش خامنه‌ای و روحانی برای نمایش عزاداری، شیرازه امور از دست خامنه‌ای هم خارج شد.

حریرچی ۷مرداد ۹۹: «متأسفانه امروز تهران جزو ۲۶استانی هست که قرمز شد».

انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران ۷مرداد ۹۹: «یک پیشنهادم داشتیم که متأسفانه حالا مصوب نشد در رابطه با حذف طرح ترافیک».

- مجری: آقای دکتر بالاخره کی باید این مترو را تعطیل کند یا ترددها را کم کند؟

روزنامه حکومتی مستقل ۸مرداد ۹۹ با اشاره به ول شدگی اوضاع نوشت: «کشور عملاً در هرج و مرجی فرو رفته که قطعاً نتیجه‌اش هلاکت هر چه بیشتر مردم است».

مجری: خب با این زنگ خطر و زنگ هشدار نباید محدودیتهای جدید از جمله محدودیتهای ترافیکی مثل لغو طرح ترافیک اعمال بشود؟‌

روحانی به‌رغم حملات چندین آخوند و بعضی رسانه‌های رژیم که طرح مجرمانه او برای محرم را صراحتاً خطرناک و بالابرنده تلفات انسانی خوانده‌اند باز هم گفت: «آنها که می‌خواهند... عزاداری را زیر سؤال قرار بدهند و بگویند این عزاداری باعث شد تا موج بیماری بیشتر شده به آنها هم ما اجازه نمی‌دهیم».

آخوند فاضل میبدی در حالی که صراحتاً انجام مراسم را در شرایط کرونا حرام اعلام کرد گفت:

«من از رئیس‌جمهور تعجب می‌کنم. چرا به‌گونه‌یی صحبت کردند که ما حتماً مراسم محرم را برگزار می‌کنیم و از شرط زدن ماسک گفتند»؟

بندپی: «بعضا تصمیمات در یک جای دیگر بالاخره خارج از مسائل اقتصادی هست مسائل کلان‌تری است.

احمد زیدآبادی با حمله به روحانی گفت: «اگر نخواهد مسئولیت برگزاری یا عدم برگزاری یک مراسم مذهبی را بپذیرد، دیگر چه فرقی با بقال سر کوچه ما دارد؟ معلوم نیست چه کسی کشور را اداره می‌کند».

حریرچی ۷مرداد ۹۹: «صبر کنید ببینید مقام معظم رهبری چی خواهند فرمود».

اما خامنه‌ای در وحشت از خشم عمومی جرأت دفاع از طرح جنایتکارانه نمایش عزاداری هم ندارد. او می‌داند هر صحبتی می‌تواند یک جرقه و حریق شود.