728 x 90

نمای روز ـ چرا نسل جوان به مجاهدین احسنت می‌گویند؟

آیا خامنه‌ای موفق شد با آوردن رئیسی جلاد مانع گسترش نیروی برانداز و حرکتهای اجتماعی شود؟

محسن برهانی کارشناس حکومتی از دانشگاه ـ ۳۱شهریور:

سکوت یک جامعه برای یک حاکمیت شاید در ظاهر ولی در زیر پوست حرکت می‌کند زیر پوست که حرکت کند یک‌مرتبه این دمل می‌شکافه.

کار به جایی رسید که در وحشت از قیام، صحبت از فضای قانونی برای اعتراض می‌کنند.

گزارشگر:

در این شرایط باید راههای قانونی را برای این اعتراضها باز بگذارند به‌طوری‌که هم از بی‌نظمی‌های منجر به ناامنی فراگیر جلوگیری کنند.

خامنه‌ای ـ اسفند ۹۹:

دشمن به‌طور دائم دارد کار می‌کند برای این‌که جوانها را مأیوس کند، منحرف کند.

گزارشگر:

مسأله دشمنان داخلی و خارجی همیشه راه را برای منحرف کردن اعتراضات مشروع به اعتراضات براندازانه هموار کرده است.

محسن برهانی کارشناس حکومتی از دانشگاه ـ ۳۱شهریور:

یک تقی به توقی می‌خورد می‌گویند امنیت که الآن که بهم خورد که ببینید زمانی نگاه امنیتی حاکم میشه که بخشی از حاکمیت یا ضعیف هست یا فوبیای ضعف دارد.

یک رسانهٔ حکومتی نوشت:

شرق ـ اول مهر ۱۴۰۰:

وزارت کشور نظامی نشان‌دهنده این است که به استانها با نگاه امنیتی نگریسته شده است در راستای فهم این موضوع می‌توان به حوادث سال‌های ۹۶ و ۹۸ در برخی از استانها توجه کرد.

خامنه‌ای ـ ۲۷شهریور۱۴۰۰:

دستگاههای زیادی مشغول برنامه‌ریزی‌اند، در کارند برای این‌که جوان ایرانی را دچار افسردگی کنند، دچار ناامیدی کنند.

اما آخوند روزپیکر در سپاه آبادان روز اول مهر تعارف را کنار گذاشت و به صراحت گفت:

متأسفانه نسل جوان چیز دیگری فهمیده و الآن به آن کسانی که قاتل شهدای ما بودند یعنی منافقین احسنت می‌گویند.

خامنه‌ای ـ اسفند ۹۹:

تلاشتان این باشد که جوانهایتان را حفظ کنید... دشمن دائم دارد برنامه‌ریزی می‌کند.

کانون شورشی:

این عکسهای سران منحوس آخوندی را در انتقام از کشته‌شدگان بیماران کرونا به آتش می‌کشم. مرگ بر همه این سران منحوس درود بر رجوی.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات