728 x 90

نمای روز ـ نفرت سراسری و مصیبت خامنه‌ای

موج گستردهٔ ریزش و بی‌انگیزگی خودیهای نظام و نفرت سراسری مردم از نمایش انتخابات، خامنه‌ای را دچار بحران و مخمصهٔ جدیدی کرده است.

خرازی ـ ۹اردیبهشت ۱۴۰۰:

من فکرمی کنم به سازوکار انتخاباتی‌مان را تغییر جدی و ماهوی بدهیم بی‌انگیزگی بیداد می‌کند.

در همین انتخابات ریاست‌جمهوری نیروهایی بودند رفتند در خانه نشستند.

مصیبت و نگرانی خامنه‌ای از چیست؟

خامنه‌ای:

آقا جان توجه داشته باشید مصیبت آن روزی‌ست که مردم به صندوق رأی پشت کنند ای مصیبت است.

یک هموطن از کرج:

نامردهای کشورم که الآن در رأس حکومتین خوب گوش کنید بترسید از زمانی که مردم بدون هیچ رحمی تمام مصیبتهای این ۴۳سال اعم از سرکوب شکنجه کشتار و هزار تا بدبختی که برایمان آورده‌اید را یک جا برایتان جبران کنند.

پزشکیان ضمن اعتراف به بیزاری مردم از تبعیض و بی‌عدالتی و پیش‌بینی تحریم سراسری انتخابات گفت:

پزشکیان ـ ۷اردیبهشت۱۴۰۰:

تلاش بکنیم مشارکت با حضور مردم را در انتخابات افزایش بدهیم و شور و شوق انتخاباتی در کشور بیشتر بشود.

این نارضایتی که در درون انسان‌ها و جامعه شکل گرفته و بیزار از تبعیض و بی‌عدالتی هستند.

احمدی‌نژاد:

حالا من در آینده خواهم گفت بعضی از اینها پولها را بردن حتی جزیره خریدن که یک موقع اگر خشم ملت بالا آمد فرار کنند.

یک هموطن از کرج:

خراب کارهایتان و زورگویهایتان فسادهایتان یکی یکی گندش در می‌آید آنوقتی است که مجبور می شوید فرار کنید در نمی‌توانید برید چون دوستهای ما همه جای دنیا هستند.

بله! شرایط انفجاری در جامعه و یاس و ناامیدی در حاکمیت، زبان خودیها را هم به ناگزیر باز کرده است.

خرازی ـ ۹اردیبهشت ۱۴۰۰:

خب نتیجه‌اش این میشه که مردم حالت بریدگی پیدا می‌کنند.

یک هموطن از مریوان:

مرگ بر اصل ولایت فقیه دورد بر مجاهدین دلاور زنده باد برادر خواهر رجوی زنده باد زنده باد خبرنگار سیمای آزادی کردستان مریوان.