728 x 90

نمای روز ـ معنای یاس و ناامیدی از نظام

با گسترش نفرت عمومی و هشدار خامنه‌ای از دشمنی که در کمین است، بازوهای خامنه‌ای سراسیمه به صحنه آمدند و ناامیدانه روضهٔ امید می‌خوانند.

قالیباف ـ ۱۷فروردین۱۴۰۰

موقعیت امروز انقلاب اسلامی موقعیت بسیار خطیری هست. بعضی‌ها ناامید هستند بعضی‌ها حرفهای دیگری می‌زنند بعضی‌ها از گذشته خودشان پشیمان هستند.

روزنامه مستقل با اشاره به نفرت عمومی و گسست جدی رابطه مردم با نظام نوشت:

مستقل ـ ۱۷فروردین۱۴۰۰:

کشور در یک مرحله پیشابحرانی قرار دارد.

ترکیب نامتعارف و نامیمون تحریم- سوء‌مدیریت؛ شرایط اقتصادی کشور را در نقطه حساس و تعیین‌کننده‌ای قرار داد.

ابراهیم متینیان در مجلس آخوندی ـ ۱۷فروردین۱۴۰۰: بیاییم تا دیر نشده صدای مردم را بشنویم

بابایی کارنامی در مجلس آخوندی ـ ۱۷فروردین۱۴۰۰: آقای رئیس‌جمهور من فکر می‌کنم خود شما استعفا بدهید

بگویید من توان اداره یک کار کوچک در حوزه توزیع مرغ که بر اساس قانون اساسی در این مملکت را ندارم

چه خبر شده؟ این همه دستپاچگی برای چیست؟

مهرداد ویس کرمی در مجلس آخوندی ـ ۱۷فروردین۱۴۰۰: از بس متأسفانه دروغ گفتیم مردم اعتماد به حرفهای مسئول ما ندارند

احمد علیرضا بیگی در مجلس آخوندی ـ ۱۵فروردین۱۴۰۰: میزان مشارکت سیاسی مردم به سطح غیرقابل قبولی رسیده است و تهدیدات مربوط به دسیسه‌های دشمن کاملاً جدی است

حتی سرجلادی که جز با تازیانه و اعدام سخن نمی‌گوید با دستپاچگی گفت:

ابراهیم رئیسی سرجلاد خامنه‌ای – ۱۰فروردین۱۴۰۰: هر چیزی که امروز مردم را مایوس بکند نباید انجام داد

اگر خدایی نکرده جور دیگه عمل بشه موجب ناامیدی خواهد شد و این ناامیدی امری ست که دشمن دنبالش هست

خامنه‌ای ـ ۲۵اسفند۱۴۰۰

دشمن به‌طور دائم دارد کار می‌کند برای این‌که جوانها را مأیوس کند، منحرف کند، از راه باز بدارد؛

وحشت از خشم و نفرت عمومی و تلاش مذبوحانه برای پمپاژ امید به نیروهای وارفته نظام نشانهٔ شرایط انفجاری جامعه و وحشت خامنه‌ای نسبت به بقا و امنیت نظام است

یک هموطن از کازرون

پایان کرونا پایان جمهوری اسلامیست مرگ بر دیکتاتور

تهران

هنوز ما جوانان ا یران کشتار آبان ۹۸ را فراموش نکردیم خامنه‌ای دین‌فروش مطمئن باش ما انتقام شهیدان راه آزادی را از تو و حکومت خواهیم گرفت.