728 x 90

نمای روز ـ اعتراف به جدال سرنوشت بین مردم و حاکمیت

با اوج‌گیری بحران نمایش انتخابات، اعتراف به از دست رفتن شیرازهٔٔ کار و بی‌آیندگی نظام بالا گرفت.

پاسدار حسین شریعتمداری ـ ۱۳اردیبهشت:

کسانی که اعلام کردن نامزد می‌شوند من عذر می خواهم بعضی‌هایشان اعلام نامزدیشان اهانت به ملت است اصلاً مگر این مملکت یک مملکت یتیم رها شده است که هرکس. .

اما خامنه‌ای هم‌چنان کاسة گدایی شرکت در نمایش را به سمت خودیها دراز می‌کند.

خامنه‌ای – ۱۲اردیبهشت ۱۴۰۰:

هیچ چیز دیگری جای انتخابات را برای کشور و استحکام پایه‌های اقتدار کشور نمی‌گیرد. نباید مردم را دلسرد کرد از انتخابات

منظور از مردم کیست؟ آیا واقعاً انتظار دارد مردم شرکت کنند؟

آخوند آقا تهرانی ـ ۱۱ اردیبهشت۱۴۰۰:

الآن خود همانهایی که به همان احزابی که به اینها رأی دادند خود همانها الآن از این افراد دارند از روی اینها رد می‌شوند.

بله! وحشت خامنه‌ای از رویگردانی خودیها و تحریم نمایش توسط کسانی است که قبلاً شرکت می‌کردند و امروز دیگر تضمینی برای شرکتشان نیست.

مجری تلویزیون حکومتی ـ ۱۱ اردیبهشت۱۴۰۰:

یک بخش زیادی از مردم نگرانی‌شان این است می‌گویند چه تضمینی وجود دارد که ما مجدداً بی‌آیم در انتخابات شرکت کنیم.

ما ضمانت اجرایی برای عملی شدن شعارهایی که مسئولان به ما وعده می‌دهند نمی‌بینیم.

یک رسانهٔ حکومتی با اشاره به دو قطب اصلی و سرنوشت‌ساز در جامعه می‌نویسد:

جوان ـ ۱۳اردیبهشت۱۴۰۰:

اصلی‌ترین دوقطبی که دشمن در انتخابات ۱۴۰۰ برای ملت ایران طراحی کرده دوقطبی‌های «رأی دادن و رأی ندادن» و «ایران و ضدایران» است.

آخوند شاهرخی در نمایش جمعه خرم‌آباد ـ ۱۰اردیبهشت ۱۴۰۰:

امروز حضور در انتخابات به مانند حضور در دفاع هشت ساله است.

سنندج:

رای مردم ما ایران سرنگونی است اری به جمهوری دمکراتیک سنندج - خبرنگار سیمای آزادی.

بلوچستان:

رای ما سرنگونی است اری به جمهوری دمکراتیک اردیبهشت ۱۴۰۰ - خبرنگار سیمای آزادی.