728 x 90

نمای روز- سفرهای نمایشی رئیسی و حمایت خامنه‌ای؛ چرا؟

چرا خامنه‌ای هر هفته رئیسی جلاد را به سفرمی‌فرستد؟

خامنه‌ای ۶شهریور:

این حرکت بسیار خوب و مستحسنی که دیروز جناب آقای رئیسی انجام دادن و رفتن خوزستان در میان مردم و این یک جلوه از مردمی بودن است که بسیار کار خوبی است.

اما رئیسی در سفر اخیرش به بوشهر برای فرار از رویارویی بهانه‌یی جور کرد!

رئیسی جلاد ۱۶مهر:

انتظار ما این بود که بتوانیم در اجتماعات مردمی شرکت کنیم لیکن توفیق حاصل نشد به‌دلیل شرایط کرونایی.

هموطنی به نام کامبیز:

این رئیسی جلاد ۶۷ که اومده بود بوشهر. فقط این سفرها همه‌اش نمایشی است فقط می‌خواهند مردم را گول بزنند در حالی‌که مردم گول نمی‌خورند حکومت با این روش فقط سفر می‌کنند به استانها با چهارتا حرف و چهارتا وعده و وعید مردم را گول بزنند به امید روزی که اینها ریشه اشان کنده بشود مردم راحت بشوند مردم همه جا هیچکس دل خوشی از حکومت ندارد.

عباس عبدی از باند مغلوب در رابطه با علت حاضر نشدن رئیسی در میان مردم این‌طور گفت:

عباس عبدی در روزنامه اعتماد ۱۸مهر:

دیگر نمی‌توان مردم را برای استقبال به صف کرد، بلکه مردم معترض هستند

مردم به‌صورت جمعی و با سر و صدا و جلوی خودروی رئیس‌جمهور نشستن مطالبه خود را با داد و قال طرح می‌کنند،

یک هموطن:

رئیسی را مورد خودش را گذاشته دولت مردمی قرار داده ولی این ۴۰ روزی که آمده سر کار فقط ضدکارگری و ضدمردمی کار کرده پس یک شعار دروغ بوده دولت مردمی.

آخوند هم باندی رئیسی هم به رئیسی گفت:

آخوند رضا تقوی – روزنامه آفتاب یزد ۱۷مهر:

به رئیسی پیشنهاد می‌کنم کمتر به سفرهای استانی برود شرایط کشور، شرایط وعده دادن نیست اگر نتوانستیم این وعده‌ها را عملی کنیم، نگاه مردم تغییر می‌کند».

مردم معترض بوشهر:

«عدالت دروغه! کدوم عدالت؟!»

خامنه‌ای می‌خواهد با این نمایشات تکراری، از جلاد ۶۷ چهره دیگری بسازد اما دیگر دوران این دجال‌بازهای به سر آمده و مردم از تمامیت نظام ولایت فقیه عبور کرده‌اند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات