728 x 90

نمای روز ـ جدال میان ترسوهای نظام و باند خامنه‌ای

در حالی که استخوان مردم زیر چرخ فساد و غارتهای نجومی کارگزاران خامنه‌ای خرد می‌شود موضوع دعوای باندهای قدرت چیست؟

آخوند احمد خاتمی ـ ۲۵مهر ۹۹:

یک تفسیر تحریفی را آقا مطرح فرمودند بعضی‌ها عملکرد ترسویانه منفعلانه عمل کردن فرار مقابل دشمن اسم این را می‌گذارند عقلانیت آقا فرمودند این عقلانیت نیست فرمودند ترسو ها حق ندارند از عقلانیت حرف بزنند

تلویزیون رژیم ـ ۲۴مهر ۹۹

مجری: رهبری انقلاب یک چیز می‌گوید رئیس‌جمهور یک چیز دیگر می‌گوید رهبری می‌گوید صلح امام حسن تکرار نخواهد شد رئیس‌جمهور می‌گوید ما در موقعیت صلح امام حسن هستیم

جلال دهقانی فیروز آبادی

به نظر من بدترین وضعیتی که می‌تواند برای یک دولت، دولت به‌معنای یک حاکمیت کشور رخ بدهد دوگانگی و چندگانگی گفتمانی‌ست

کارشناس حکومتی ضمن اعتراف به یأس و افسردگی سران و خشم و نفرت مردم گفت:

جلال دهقانی فیروز آبادی:

هر کسی هر تریبونی دستش هست باید مردم را واقعاً روحیه و امید به آنها بدهیم و در شرایط خوب که همه روحیه دارند در شرایط سخت ما باید روحیه بدهیم و روحیه خودمان را نبازیم

اما با گسترش نفرت مردم، جدال قدرت هم به اوج رسید تا جایی که آخوند ذوالنوری خطاب به روحانی نوشت:

با منطق شما، رهبر انقلاب باید دستور دهند هزار بار شما را اعدام کنند تا دل مردم عزیز راضی شود

مجری:

در این موقعیت که شرایط برای مردم سخت و دشوار هست دلار از یک قیمتی گذشته اوضاع سیاسی آن‌چنان به سامان نیست مردم اعتمادی ندارند

اما موقعیت و مختصات امروز نظامی که در باتلاق گرانی و کرونا و قیام دست و پا می‌زند چیست؟

مجری:

وضعیت به تعبیر یکی از کارشناسان برنامه شتر گاو پلنگی دچار می‌شویم؟

این آخرین وضعیت نظام است و آخرین مختصات مردم هم در تصاویر خشم آنها با مشت‌های گره‌کرده در تشییع پیکر هنرمند محبوب‌شان است.

مشتی که پیروزی می‌سازد