728 x 90

نمای روز ـ تماشای آخرین وضعیت نظام

نگاهی به آخرین مختصات نظام از زبان سران قوا و مهره‌های اصلی خامنه‌ای:

روحانی

خودم از ستاد ملی کرونا سؤال کردم

هر چه اونها دستور دادند من عمل کردم

اردشیر مطهری:

چطور رئیس مجلس ما چطور رئیس دستگاه قضا ما در بین مردم حضور پیدا می‌کنند

چطور آقای رئیس‌جمهور از کرونا ترسیدی

آخوند روحانی:

رهبر ما به‌عنوان آموزگار ما در این میدان هست که ایشان در حسینیه می‌نشیند تنها می‌نشیند و این زیارت را گوش می‌کند

قالیباف:

این حرف را کسانی می‌زنند که هفت سال مسئولیت اجرایی داشتند مسئول قوه مجریه هست که باید حفظ کند دولت هست که باید حفظ کند ارزش پول ملی را

آخوند روحانی:

این‌که ما بیاییم بگوییم بانک مرکزی ضعیف است پول ملی نمی‌دانم ارزش پول ملی کم شده زیاد شده بانک مرکزی چه کار کند؟ شما راه‌حل بدهید!

بگوید خودش چه کار کرده؟ اول عمل خودش را بگوید!

پاسدار سلامی:

هرگز راه سعادت ما از درون تعامل با دشمن عبور نمی‌کند

آخوند روحانی:

حالا ممکن است بعضی از حرفها را نشود روی آن حرف زد به‌خاطر مصالح ملی ما به‌خاطر این‌که دشمن ممکن است سوء‌استفاده کند

گوینده تلویزیون رژیم:

آقای رئیسی در جلسه امروز شورای عالی قضایی گره زدن مشکلات کشور را به اخم و لبخند دشمن خطای راهبردی دانست که فقط از راه مسیر پیشرفت دورمان می‌کند

سرانجام آخوند شیاد که خوب می‌داند شورشگران هر لحظه ممکن است با سوزاندن پاستور و جماران پیروزی بسازند، در اوج یاس و درماندگی هشدار داد

آخوند روحانی:

والله به الله هر چه اختلاف بیشتر بشود دشمن امیدوارتر می‌شود

این فاصله به نفع ما نیست به نفع دشمن هست

همه سرنوشت واحد داریم

اما خامنه‌ای دیگر نمی‌تواند پیکر پاره پاره نظام را به هم نزدیک کند. زمان به عقب بازنمی گردد. وقت رفتن است.