728 x 90

نمای روز ـ انتخاب بین بدترین‌ها

منظور از گزینه‌های بد و بدترین و بدترین‌ها برای خامنه‌ای چیست؟

حریرچی معاون وزیر بهداشت:

شرایط اقتصادی ما تصمیم بین خوب و خوب تر نمی‌گیریم حتی تصمیم بین خوب و بد نمی‌گیریم یا بین بد و بدتر ما تصمیمات‌مان گزینه هایمان بین بدتر و بدترین است

رحمانی فضلی

تصمیم بین بد و بدتر یا واقعاً بین بدترین و بدترین هاست هر تصمیمی می‌گیریم هزینه دارد یعنی تصمیمات بدون هزینه نیست

بدترین گزینه برای خامنه‌ای چیست؟ از چه می‌ترسد؟

یک شهروند:

چرا کنترلش نتوانستند بکنند؟ مگه چین چه جوری کنترلش کرد با اونهمه جمعیت ما چرا نتوانستیم؟

یک شهروند:

وقتی می‌فرمایید در خانه بمانیم فکر چطور در خانه ماندنمان را کرده اید؟ به این سؤالم جواب بدهید

یک خانم شهروند:

این دو تا کره را من خریدم ۱۶هزار تومن. قیمت پشتش هم پاک کردند خدا لعنتت کنه خامنه‌ای که ما را به این روز انداختی

یک خانم شهروند:

این چند قلم رو من گرفتم ۵۰۰هزار تومن

روزی هزار بار لعنت به خامنه‌ای

نفرت و نفرین سراسری بر خامنه‌ای آن‌قدر بالا گرفت که صدای احمدی‌نژاد هم درآمد

احمدی‌نژاد

از یک‌طرف می‌گویند مردم، خودتان خرجتان را در بیاورید و از طرف دیگر می‌گویند در خانه‌هایتان بمانید!

دولت کمکی به مردم نمی‌کند، فقط دائم همه را می‌ترساند و همه تقصیرات را گردن مردم می‌اندازد و بخشی از دولت هم اهداف سیاسی خودش را دنبال می‌کند!

خامنه‌ای از روز اول با پنهان‌کاری زمینه را برای کشتار آماده کرد و حالا خودش در دوراهی مرگ دست و پا می‌زند

احمدی‌نژاد

شما روز اول پنهان کردید تا یک مدت هم اطلاعات را ناقص می دادید آمار را ناقص می دادید

خامنه‌ای ـ ۱۳اسفند ۹۸

در بسیاری از کشورها پنهان‌کاری می‌کنند، نمی‌گویند. ما مسئولانمان با صفا و صداقت! از روز اول با شفافیت خبر رسانی کردند!