728 x 90

نمایندگان سازمانهای غیردولتی مدافع حقوق‌بشر خواستار اعزام هیأت تحقیق به ایران شدند

شورای حقوق بشر ملل متحد
شورای حقوق بشر ملل متحد

در چهل و سومین اجلاس شورای حقوق‌بشر ملل ‌متحد نمایندگان سازمانهای غیردولتی مدافع حقوق‌بشر ضمن محکوم کردن نقض فاحش حقوق‌بشر در ایران و کشتار بیش از ۱۵۰۰تن از فرزندان مردم ایران در قیام آبان، خواستار اعزام هیأت تحقیق به ایران شدند.

 

به گزارش سایت سازمان ملل ‌متحد – ۹اسفند۹۸، نماینده انجمن بین‌المللی برابری زنان در اجلاس حقوق‌بشر ژنو گفت: در اعتراضات آبان ۹۸ ایران صدها نفر کشته شده‌اند و ۱۲۰۰۰نفر نیز دستگیر شده‌اند که زندگی بسیاری از آنها در خطر است. وی از شورای حقوق‌بشر خواست تحقیقات مستقلی را در مورد جنایاتی که رژیم ایران در جریان اعتراضات آبان تا دیماه ۹۸ مرتکب شده است آغاز کند.

 

نماینده انجمن بین‌المللی زنان گفت:‌ مجازات اعدام در ایران به‌ویژه اعدام خردسالان ادامه دارد. در جریان قیام آبان۹۸، خردسالان متعدد توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. هزاران نفر از اعتراض کنندگان طی این قیام دستگیر شده‌اند. ضروری است شورای حقوق‌بشر سازمان ملل رژیم ایران را مورد حسابرسی قرار دهد. ضروریست همه زندانیان سیاسی و زندانیان عقیدتی در ایران آزاد شوند.

 

نماینده سازمان غیردولتی سیویک در جلسه شورای حقوق‌بشر گفت: در ایران صدها نفر توسط نیروهای امنیتی کشته شده‌اند و از نیروی مرگبار علیه اعتراض کنندگان در سراسر کشور استفاده شده است. این شورا برای حسابرسی از سران رژیم ایران نقشی حساس و مهم دارد.

 

نماینده سازمان غیردولتی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی گفت: ما می‌خواهیم به‌طور خاص به اعتراضات سراسری شهروندان ایرانی که کاسه صبرشان از وخامت اوضاع حقوق‌بشر لبریز شده اشاره کنیم. اعتراض کنندگان خواهان تغییر نظام سیاسی حاکم شدند. نظامی که حقوق‌بشر و قانون بین‌الملل را به اشکال مختلف نقض می‌کند.

 

نماینده سازمان غیردولتی سیویکوس گفت: پاسخ خشونت‌بار به اعتراضات سراسری در آبان ۱۳۹۸ منجر به ۱۵۰۰کشته توسط نیروهای دولتی شد. ما فراخوان نماینده ویژه برای تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه در مورد خشونت را تکرار می‌کنیم تا مسببین مورد حسابرسی قرار بگیرند.

 

سازمان غیردولتی آرتیکل ۱۹ در جلسه شورای حقوق‌بشر در ژنو گفت:‌ از نوامبر ۲۰۱۹ رژیم ایران قهر مفرط یا نیروی مرگبار علیه معترضان قانونی اعمال کرده است. ما خواستار تحقیقات مستقل و مؤثر و شفاف در مورد سرکوب این اعتراضات هستیم. مسئولان این سرکوب باید حسابرسی شوند.

 

سازمان غیردولتی سنتر فور اینکوایری گفت: گزارش گزارشگر ویژه در مورد ایران نشان می‌دهد که رژیم ایران بدون شرم در همه زمینه‌ها به نقض حقوق‌بشر ادامه می‌دهد. ما خواستار فشار سازمان ملل ‌متحد و گزارشگر ویژه بر رژیم ایران هستیم.