728 x 90

نمایندهٔ پارلمان آلمان خواهان لغو اعدام در ایران شد

ماتیاس بارتکه نماینده پارلمان آلمان و رئیس کمیته کار و امور اجتماعی
ماتیاس بارتکه نماینده پارلمان آلمان و رئیس کمیته کار و امور اجتماعی

ماتیاس بارتکه نماینده پارلمان آلمان و رئیس کمیته کار و امور اجتماعی روز ۱۹مهرماه در یک پیام توئیتری از سران رژیم آخوندی خواستار لغو اجرای حکم اعدام شد.

وی نوشت: «ما امروز در روز جهانی علیه اعدام هستیم. رژیم ایران کشوری است که بعد از چین بیشترین حکم اعدام را به اجرا می‌گذارد. و این کار را به شکلی بسیار شنیع انجام می‌دهد. افراد در ایران سنگسار، حلق‌آویز و خفه می‌شوند. رژیم از اعدام نوجوانان هم عقب‌نشینی نمی‌کند. در آخرین نمونه، ورزشکار ایرانی نوید افکاری سه هفته پیش اعدام شد به‌رغم این‌که او بنا به مدارک بیگناه بود.»