728 x 90

نماینده مجلس ارتجاع: سقوط ۳۰۰ درصدی ارزش پول ملی

سقوط ارزش پول ملی
سقوط ارزش پول ملی

جلیل رحیمی جهان آبادی؛ نماینده مجلس ارتجاع از باند مغلوب در نطق میان دستور مجلس در روز چهارشنبه ۱۹شهریور؛ با حمله به باند رقیب؛ از سقوط ۳۰۰درصدی ارزش پول ملی در دوره جدید مجلس خبر داد.
وی در نطق خود با حمله به نمایندگان باند غالب که اکنون اکثریت مجلس را در اختیار دارند گفت: «در این صد روزی که نماینده ملت در مجلس انقلابی هستید، قیمت برنج به ۴برابر و خودرو به 3برابر افزایش یافته و ارزش پول ملی ۳۰۰درصد سقوط کرده است، واردات کالاهای غیرضروری با ارز دولتی در حال انجام است، سهام عدالت به مردم داده شده و آنها فروخته‌اند اما پولی دریافت نمی‌کنند و در همین ایام دفترچه‌های بیمه روستایی از ۶۰هزار تومان به ۷۰۰هزار تومان برای تمدید رسیده اما اقدامی نشده است.»


این کارگزار رژیم در ادامه با اعتراف به‌وجود باندهای مافیایی در چپاول و غارت کشور گفت: «در کشوری که بیش از ۱۵۰میلیارد بشکه ذخیره نفتی دارد، سومین دارنده گاز جهان است و خاک آن صادراتی است. وزارتخانه‌ها را نه وزرا بلکه مافیاهای کنار آنها هدایت می‌کنند.»


جهان آبادی در پایان با اعتراف به وضعیت وخیم آموزش و پرورش اضافه کرد: «آموزش و پرورش با بسته‌های حمایتی عده‌یی را به بردگی گرفته است که امنیت شغلی و استخدامی نداشته و یک آزمون غیراستاندارد از نهضتی‌ها گرفته که باعث خانه‌نشینی عده‌یی از آنها شده است و این وزارتخانه به نام برون سپاری، حق‌التدریس، بسته حمایتی، نهضتی‌های در آزمون افتاده رفتاری با این عده می‌کند که برده‌داران در تاریخ با برده‌های خود نکرده‌اند».