728 x 90

نمایش مناظره در فاضلاب ولایت

این روزها کاندیداهای رد شده از فیلتر شورای نگهبان در حال اجرای شوی مضحکی به‌نام مناظره هستند. شویی که جز انعکاس بخش کوچکی از فاضلاب ولایت هیچ خاصیت دیگری ندارد. کاندیداها نه بحث کارشناسی می‌کنند و نه برنامه‌ای ارائه می‌دهند. نه از نقش رژیم در فاجعه کرونا می‌گویند و نه از اعدام و سرکوب و شکنجه. هر چه هست جنگ و دعوای مشتی دزد و قاتل و غارتگر است که برای سهم بردن از قدرت به روی هم چنگ می‌اندازند و با چند جوک اینترنتی و تکه پرانیهای سخیف، یکدیگر را مورد حمله قرار می‌دهند.

زاکانی: «ایشون میگن ما اقتصاددانیم من بنظرم به ایشون باید نوبل شیمی بدن، پول ملی مملکتو نابود کرده ایشون»

مهرعلیزاده: «میگن جناب آقای رئیسی سندورم پست بی‌قرار شدید دارن».

حرفهایشان از پیله کردن به سواد و مدرک‌های قلابی فراتر نمی‌رود و البته بسیار حواس جمع هستند که پا را از خط قرمزهای ولایت فراتر نگذارند.

همتی: آقای رضایی شما می‌گین من اقتصاددانم، من که می‌دانم که چجور اقتصاد خوندین. من که نحوه اخذ مدرک شما رو خبر دارم، استادهارو مجبور می‌کردید که بیان دفترتون درس بدن ازتون امتحان بگیرند».

بله! خامنه‌ای با یک چنین شوی مسخره‌ای برای یکپایگی رژیمش خیز برداشته است. اکنون پاسخ مردم ایران چیست؟ مردم ایران در برابر آشی که خامنه‌ای برایشان پخته چه خواهند کرد؟ آیا شرکت نکردن در این نمایش کافی است یا باید پاسخی جانانه‌تر داد؟

شورشگران در تدارک پاسخی جانانه‌اند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/bdbb7a34-31ff-4379-8d22-b646a414266f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات