728 x 90

نصب پوستر در تهران برای بزرگداشت چهلمین روز نوید افکاری قهرمان

نصب پوستر در تهران برای بزرگداشت چهلمین روز نوید افکاری قهرمان
نصب پوستر در تهران برای بزرگداشت چهلمین روز نوید افکاری قهرمان

نصب پوسترهایی برای بزرگداشت نوید افکاری قهرمان به‌مناسبت چهلمین روز اعدام وی به دست دژخیمان خامنه‌ای در روز چهارشنبه ۳۰مهرماه، در خیابانهای آزادی و انقلاب و ولی عصر تهران