728 x 90

نزدیک به دو میلیون حاشیه‌نشین در سه استان کشور

جدیدترین خبرهای حاشیه‌نشینی
جدیدترین خبرهای حاشیه‌نشینی

روزنامه حکومتی رسالت شنبه ۱۰خرداد نوشت: ۸۵۰هزار نفر در خوزستان حاشیه‌نشین هستند. نیم میلیون نفر حاشیه‌نشین در اصفهان سکونت دارند. در تبریز ۴۰۰هزار حاشیه‌نشین هستند.

این منبع با اعتراف به انباشت سرمایه‌های هنگفت در نهادهای حکومتی افزود: نهادهای حاکمیتی مثل آستان قدس و سازمان اوقاف و شهرداریها و ستاد اجرایی فرمان خمینی، می‌توانند زمین‌هایشان را برای ساخت مسکن واگذار کنند تا محرومان به جای سکونت در حاشیه، در داخل شهرها ساکن شوند.

هم‌چنین در رابطه با بحران اقتصادی ناشی از کرونا آخوند مسیح مهاجری، مشاور دو رئیس‌جمهور سابق رژیم، در سرمقاله روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی شنبه ۱۰خرداد نوشت: «کرونا نشان داد از نظر اقتصادی جامعه‌ای به‌شدت شکننده داریم. بنا نبود بعد از گذشت ۴۱سال هنوز ۶۰میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی کشور نیازمند کمکهای معیشتی باشند. این بیماری از کرونا خطرناکتر است و باید در اولویت معالجه قرار گیرد».

وی افزود: «مسئولان نظام باید با مشاهده این وضعیت غیرقابل قبول، به این سؤال اساسی پاسخ بدهند که چرا کشور ثروتمندی مثل ایران نباید به نقطه‌ای برسد که بخش عمده‌ای از مردم آن در برابر یک حادثه اقتصادی این‌چنین شکننده باشند؟».

دخمه های سنگ و آجرِ محل زیست کارتون خواب های شهر کاشان