728 x 90

نزار زکا تبعه لبنان و زندانی سابق در ایران: آذری جهرمی بازجو و شکنجه گر بود

نزار زکا تبعه لبنان
نزار زکا تبعه لبنان

نزار زکا تبعه لبنان که چهار سال در ایران زندانی بود، آذری جهرمی را بازجو و شکنجه‌گر دانست. وی طی پیامی گفت:‌ آذری جهرمی وزیر ارتباطات رژیم ایران یک بازجوی وزارت اطلاعات است که باعث و بانی شکنجه و آسیب علیه بسیاری از زندانیان بی‌گناه بوده است.

وی به افرادی که توسط جهرمی بازجویی و شکنجه شده‌اند اشاره کرد و گفت:‌ به‌خاطر مسائل امنیتی من نمی‌توانم اسامی آنها را بگویم.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a1a99757-7fa9-44a4-bd4f-fd87c63b0bba"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات