728 x 90

ند پرایس: پاسخ ما به حمله موشکی را در آینده خواهید دید

ندپرایس سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا
ندپرایس سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا

ندپرایس سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا در پاسخ به سؤالی درباره حمله موشکی رژیم به پایگاه آمریکا در عراق گفت: «ما این را به‌دنبال حمله وحشیانه به اربیل گفتیم و امروز هم تکرار کردم. ما یک پاسخ مشخصی را از پیش اعلام نمی‌کنیم. اما ما نشان داده‌ایم که عزم جزم داریم در این‌که اقدام متقابل متناسب لازم را در دفاع از خود انجام می‌دهیم. ما به حملات اخیر پاسخ دادیم که حساب شده و متناسب و به‌طور کامل تحت پوشش اختیارات قانونی بوده است. فکر کنم شما همین سیاق را در هر گونه پاسخ ما در آینده خواهید دید (سایت وزارت‌خارجه آمریکا ۱۳ اسفند).