728 x 90

نبود آرد در کرج و چند شهر دیگر، تعطیلی نانواییها

نبود آرد و تعطیلی نانوائیها
نبود آرد و تعطیلی نانوائیها

مشکل نان و صفهای طولانی هم‌چنان در شهرهای مختلف دیده می‌شود.

بنا‌به گزارش دریافتی از کرج حدود ۱۰روز است که آرد سهمیه‌یی نانوایی‌های کرج به آنها داده نشده و برخی نانوایی‌ها ناچار از تعطیل کار خود شده‌اند. این در حالی است که نانواها، پول آن را از قبل پرداخت کرده‌اند.

در سقز نیز کمبود و گران شدن نان دیده می‌شود و علت آن را افزایش قیمت آزاد آرد از ۶۰هزار تومان به ۱۲۰هزار تومان عنوان می‌کنند.

هم‌چنین در شهر چایپاره در آذربایجان غربی به‌دلیل کمبود نان، صفهای طولانی برای تهیه نان دیده می‌شود.

یکی از نانواییهای کرج گفت: ۱۰روز است به‌دلیل نبود آرد، ما تعطیلی کرده‌ایم. پول آرد را هم داده‌ایم ولی امروز دوشنبه ۲۱مهرماه هر جایی می‌روم می‌گویند به ما ربط ندارد. این جا (نانوایی) هم کرایه‌ای است با ۴نفر، شما بگویید من با ۱۰روز تعطیلی کار چکار کنم و کجا بروم؟