728 x 90

نبرد پل‌ها

پیکار جوانان شورشی برای کنترل ۹پل حیاتی در پایتخت به مرحله حساس و تعیین‌کننده نزدیک می‌شود. جوانان شورشی برای دستیابی به منطقه سبز که اصلی‌ترین ارگانهای سیاسی دولت را در خود جای داده، در دسته‌های ۱۵۰نفر سازماندهی شدند.

این پل‌ها که منطقه رصافه به کرخ در دو ساحل رود دجله را به هم می‌رساند، بغداد را به دو قسمت تقسیم کرده است. جوانان با تسلط بر پلهای معلق، جمهوری، سنک و پل احرار، روی پل‌های شهدا، باب المعظم، و الصرافیه کار می‌کنند.

روز چهارشنبه و پنجشنبه جوانان دلیر شورشی با تهاجم به نقاط حساس و حیاتی حکومت، نبوغ و اراده‌ و انسجام‌شان را به نمایش گذاشتند.

مصاحبه با عبدالکریم عبطان با اسکای نیوز در رابطه با وضعیت کنونی عراق ۱۶آبان ۹۸: «اگر چه تظاهرات در ابتدا به‌صورت خودجوش بود اما روند کنونی دیگر نمی‌تواند خودبه‌خودی و بدون سر و هدایت باشد مثلا در درگیریهای پل‌ها این موضوع را به‌خوبی می‌توان فهمید».

جوانان با گسترش به سمت پل احرار و شهدا و پل مدینه‌الطب زیر رگبار شلیک‌های گاز اشک‌آور کنترل پل شهدا را به‌دست گرفتند.

در حال حاضر تنها دو پل فعال است. پل بزرگ جادریه و پل الاعظمیه که منطقه الاعظمیه و الکاظمیه را به یکدیگر مرتبط می‌سازد.

هدف، رسیدن به منطقه حفاظت‌شده سبز و دستیابی به کلیه مراکز دولت است.