728 x 90

نایک گروپونی عضو پارلمان ایتالیا: مردم ایران را می‌توان مردمی شجاع و درگیر با یک انقلاب مترقی تعریف کرد

نایک گروپونی عضو حزب جمهوری و عضو پارلمان ایتالیا
نایک گروپونی عضو حزب جمهوری و عضو پارلمان ایتالیا

نایک گروپونی عضو حزب جمهوری و عضو پارلمان ایتالیا در یک پیام توئیتری در حمایت از اجلاس جهانی ایران آزاد ۲۰۲۳ در پاریس  - پیش به سوی جمهوری دموکراتیک نوشت: مردم ایران را می‌توان مردمی شجاع و درگیر با یک انقلاب مترقی تعریف کرد.

من دیروز در اجلاس جهانی ایران آزاد در پاریس سخنرانی کردم. مردم ایران را می‌توان مردمی شجاع و درگیر با یک انقلاب مترقی تعریف کرد. پس از درگذشت مهسا امینی هزاران نفر در سراسر کشور به خیابان‌ها آمدند. اما برخلاف گذشته، بدون تمایز طبقه اجتماعی. خشم دموکراتیک همه را فراگرفته بود، حتی کسانی که همیشه بی‌تفاوت بودند و به سمت دیگری نگاه می‌کردند و جوانان، نقطه شروع ایران جدید، با شجاعت بسیار خاص خودشان، احساس کرده‌اند که آلترناتیو در دسترس و امکانپذیر است. آمار و اعداد چشمگیر سرکوب جاری برای همه شناخته شده است. اما جهان نباید سهم اجتماعی و فرهنگی ای را که یک ایران می‌تواند آزاد کند و باید به همه ما ارائه دهد، نادیده بگیرد. همبستگی با مردم ایران بدون شک گامی دائم برای پیمودن یک راهپیمایی سیاسی طولانی است که از قبل انجام شده است. سیاست‌ها، آزاد و حامی، باید ابزارهایی را ارائه دهد که از طریق آن قربانیانی که می‌مانند و هر روز برای یک آرمان ساده آزادی می‌جنگند، [سرانجام] آسایش، امنیت و حمایت را خواهند یافت.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/bcaf50b4-4109-463c-b453-51437b5635a1"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات