728 x 90

نامه مشترک ۹تن دیگر از برندگان جایزه نوبل به دبیرکل ملل ‌متحد در اعتراض به اعدام نوید افکاری

نامه مشترک برندگان جایزه نوبل به دبیرکل ملل متحد
نامه مشترک برندگان جایزه نوبل به دبیرکل ملل متحد

به دبیرکل سازمان ملل

ما از شنیدن خبر اعدام وحشتناک آقای نوید افکاری، قهرمان مشهور کشتی در ایران شوکه هستیم.

ما از این‌که اعدامها و شکنجه زندانیان در ایران بدون وقفه ادامه دارد به‌شدت نگرانیم . سال‌ها مصونیت از مجازات و مماشات، این دیکتاتوری مذهبی را برای ارتکاب چنین جنایات شنیع جری کرده است. سکوت و بی‌عملی طبعاً نتیجه عکس خواهد داشت. ما از شما و شورای امنیت و کمیساریای عالی حقوق‌بشر سازمان ملل متحد می‌خواهیم اقدامات سریع و عملی علیه رژیم ایران به‌خاطر اعدام نوید افکاری و دهها هزار زندانی سیاسی انجام دهید. از زندانهای ایران بازدید کنید و با زندانیان به‌ویژه زندانیان سیاسی دیدار کنید و برای نجات آنها اقدام کنید.

روز ۲۲شهریور نیز ۸تن از برندگان نوبل از آمریکا و کانادا طی نامه مشابهی اعدام نوید افکاری توسط رژیم آخوندی را محکوم کرده بودند.

  • پروفسور مایکل روزباش Michael Rosbashبرنده جایزه نوبل پزشکی ۲۰۱۷ از آمریکا
  • پروفسور اولیور هارت Oliver Hartبرنده جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۱۶ از آمریکا
  • پروفسور پل مودریچ Paul Modrich برنده جایزه نوبل شیمی ۲۰۱۵ از آمریکا
  • پروفسور برایان کوبیلکا Brian Kobilka برنده جایزه نوبل شیمی ۲۰۱۲ از آمریکا
  • پروفسور گرهارد ارتل Gerhard Ertl برنده جایزه نوبل شیمی ۲۰۰۷ از آلمان
  • پروفسور جان لویس هال John Lewis Hall برنده جایزه نوبل فیزیک ۲۰۰۵ از آمریکا
  • پروفسور توماس چک Thomas Cech برنده جایزه نوبل شیمی ۱۹۸۹ از آمریکا
  • پروفسور شلدون گلاشو Sheldon Glashow برنده جایزه نوبل فیزیک ۱۹۷۹ از آمریکا
  • پروفسور دیوید واینلند David Wineland برنده جایزه نوبل فیزیک ۲۰۱۲ از آمریکا