728 x 90

نامهٔ وحشت آلود رؤسای کمیسیونهای مجلس ارتجاع به روحانی: آیا از قیمت روزافزون مواد غذایی اطلاع دارید؟

روحانی و مجلس ارتجاع - آرشیو
روحانی و مجلس ارتجاع - آرشیو

به گزارش سایت حکومتی انتخاب جمعه ۶تیر در جریان جنگ گرگها رؤسای کمیسیونهای مجلس ارتجاع در نامه‌یی به آخوند روحانی ضمن اعتراف به شرایط بحرانی نظام آخوندی سیاست‌های وی را زیر ضرب برده و از جمله نوشتند: «این‌که رئیس دولت پس از وقوع حوادث و فجایع از آنها با خبر شود و به آنها لبخند بزند در کدامین منطق پذیرفته است؟ ای کاش در مسیری که به محل کار می‌روید صورت کودکانی که از فقر مشغول کار هستند یا زباله گردانی که برای لقمه‌ای نان می‌جنگند را هم بنگرید. آیا از قیمت روزافزون مواد غذایی اطلاع دارید؟»