728 x 90

نارضایتی رژیم از انتظار سه کشور اروپایی برای اجرای برنامه اقدام FATF از سوی رژیم

FATF
FATF

خبرگزاری سپاه پاسداران روز شنبه ۲۴آبان درباره شرط کشورهای اروپایی برای استفاده رژیم از مکانیسم اینس‌تکس، نوشت: «انتظار سه کشور اروپایی از جمهوری اسلامی برای اجرای برنامه اقدام FATF کاملاً بی‌ربط، غیرفنی و سیاسی است زیرا اجرای این برنامه برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم صورت می‌گیرد، حال این‌که پولی میان ما و اروپا از طریق کانال اینس‌تکس رد و بدل نمی‌گردد».