728 x 90

میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر: رژیم ایران با اعتراضات سراسری آبان۹۸با نیروی قهر مفرط برخورد کرد

میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر
میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر

روتیتر - ژنو - اجلاس رسمی شورای حقوق‌بشر -۸اسفند ۹۸میشل باشله کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل ‌متحد در اجلاس شورای حقوق‌بشر درباره نقش حقوق‌بشر و اعدامها در ایران گفت: من به گزارش دبیرکل ملل ‌متحد در مورد ایران به‌خصوص اعدام کودکان استناد می‌کنم. او به ممنوعیت حکم اعدام علیه کودکان در ایران فراخوان می‌دهد.

گزارش دبیرکل هم‌چنین تبعیض علیه زنان و اقلیتها را برجسته می‌کند همزمان دستگیری، زندانی کردن و بدرفتاری با مدافعان حقوق‌بشر، مدافعان حقوق کارگران، خبرنگاران، دانشمندان، مدافعان محیط‌زیست و دو تابعیتیها و اتباع خارجی را ذکر می‌کند. احکام اخیر دادگاهها تأیید می‌کند که مدافعان حقوق زنان و حقوق کارگران کماکان به‌دلیل تجمع و دفاع از حقوق‌بشر به احکام سنگین محکوم می‌شوند.

موارد شکنجه، بازداشت خودسرانه و محاکمهٔ ناعادلانه هم‌چنان گزارش می‌شود. از زمانی که این گزارش تدوین شد، نیروهای امنیتی به اعتراضات سراسری آبان۹۸با قهر مفرط و در برخی موارد با مهمات جنگی پاسخ دادند.

کمیسر عالی حقوق‌بشر با اشاره به کشتار صدها تظاهر کننده و دستگیری هزاران تن در قیام آبان ۹۸ ایران گفت: بسیاری از این افراد هم‌چنان زندانی هستند و از رسیدگی درمانی و وکیل محروم شده‌اند. برخی افراد شکنجه شده و در معرض سایر بدرفتاریها قرار گرفته‌اند.

میشل باشله در ادامه گزارش خود به شورای حقوق‌بشر در ژنو افزود: در عراق، بارها مهمات جنگی علیه معترضان غیرمسلح استفاده شده است که منجر به کشته شدن بیش از ۴۵۰نفر از اکتبر شده است. نیروهای امنیتی هم‌چنین هزاران نفر را در چارچوب این اعتراضات بدون توجه به فرآیند صحیح دادرسی بازداشت کرده‌اند. برخی افراد مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌اند. نارضایتی‌های سیاسی و اقتصادی حل و فصل نشده در کانون موج کنونی اعتراضات قرار دارد.