728 x 90

میشل باشله در باره سرکوب وحشیانه و کشتار تظاهر کنندگان در ایران: تیراندازیها به قصد کشتن معترضین بوده است

میشل باشله کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل متحد
میشل باشله کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل متحد

میشل باشله کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در باره سرکوب وحشیانه و کشتار تظاهر کنندگان درایران اعلام کرد: بنا بر گزارشها از شروع اعتراضات گسترده در ۱۵ نوامبر، دست کم ۷۰۰۰ نفر در ۲۸ استان از ۳۱ استان بازداشت شده اند.

بنا بر اطلاعاتی که به دفترکمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل رسیده در جریان این اعتراضات، دست کم ۲۰۸

نفر، از جمله ۱۳ زن و ۱۲ کودک کشته شده اند. گزارشهای دیگر، تعداد کشته شده ها را تا بیش از دو برابر رقم ذکر شده میداند.

میشل باشله دربخشی دیگر از بیانیه اش افزود: نیروهای امنیتی در برخی موارد به معترضان غیر مسلح که هیچگونه تهدید فوری جانی یا آسیب جدی محسوب نمی‌شده‌اند تیراندازی کردند. بنابر گزارشها، نیروهای بسیج و نیروهای سپاه پاسداران در تیراندازی علیه معترضان نقش داشته اند.از جمله نیروهای امنیتی با اسلحه از پشت بام ساختمان دادگستری در یک شهر، و از هلیکوپتر در شهر دیگر به معترضان تیراندازی کرده اند. همچنین تصاویری نشان میدهد نیروهای امنیتی به معترضین در حال فرار از پشت سر تیراندازی میکنند و یا اینکه مستقیم به صورت و یا اعضای حیاتی معترضین تیراندازی میکنند، به عبارت دیگر تیراندازی به قصد کشتن. این موارد نقض آشکار تعهدات اصول بین المللی استفاده از زور، و نقض جدی حقوق بشر است

کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل اضافه می کند : در میدان جراحی در ماهشهر نیروهای امنیتی ایران علیه تظاهرکنندگان – از جمله افرادی که در حال فرار بودند و افرادی که در نیزار نزدیکی میدان پنهان شده بودند – از سلاحهای سنگین استفاده کردند که به کشته شدن دست کم ۲۳ نفر، و احتمالاً بسیار بیش از آن منجر شده است.