728 x 90

میزان فرسایش خاک ایران ۸برابر میانگین جهانی است

فرسایش خاک ایران
فرسایش خاک ایران

روزنامه حکومتی اعتماد ۸مرداد، با درج مطلبی با عنوان، بحران اقلیمی و سیلاب‌های مرداد ۱۴۰۱ به یک نمونه دست‌آوردهای شوم آخوندی در ۴دهه گذشته که ویران کردن اکو سیستم زیست‌محیطی ایران را به‌دنبال داشته است اعتراف می‌کند.
اعتماد نوشت:... طی ۶د‌هه اخیر، حدود ۱۸میلیون هکتار از سطح جنگل‌های کشور کم شد‌ه است. اگر با همین روند پیش برویم تا ۷۵سال دیگر اثری از جنگل‌های امروزی ایران باقی نمی‌ماند‌! بر اساس گزارش ۲۰۱۸ سازمان ملل کل فرسایش خاک جهان ۲۴میلیارد تن است و یک‌دوازدهم آن یعنی ۲میلیارد تن در ایران رخ می‌دهد، در حالی که ایران یک‌صدم خاک جهان را دارد. میزان فرسایش خاک ایران ۸برابر میانگین جهانی است. موضوع وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم شکل‌گیری یک سانتیمتر مکعب خاک در ایران به‌طور متوسط ۸۰۰سال زمان نیاز دارد...

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2486714b-92ad-440b-b287-3ff77d0f0868"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات