728 x 90

مکانیسم ماشه و نگرانی رژیم از فشار و انزوای بیشتر

مکانیسم ماشه و فشار بر رژیم ایران
مکانیسم ماشه و فشار بر رژیم ایران

در پی تهیه طرحی در مجلس ارتجاع در مورد خروج از برجام در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، علی ربیعی سخنگوی دولت آخوند روحانی روز شنبه ۲۹شهریور گفت: «بالا بردن تب برجام‌ستیزی نتیجه‌یی جز تغییر زمین بازی به نفع آمریکا نخواهد داشت».

وی در مقاله‌ای در روزنامه دولت ۲۹شهریور درباره طرح خروج از برجام نوشت: «نگران ماشه‌ای هستیم که به هر دلیل اعم از ناآگاهی یا بی‌دقتی در کشورمان چکانده شود؛ آنها که هنوز مشت آمریکا برایشان باز نشده و منطق بازی کنونی آمریکا را نمی‌دانند».

روزنامه حکومتی مردم‌سالاری ۲۹شهریور نیز نوشت: «اجماع فزاینده جهانی علیه نظام؛ با تحریم‌های گوناگون در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی در شرایط بروز تقابل، پیش‌بینی می‌گردد از حمایت بسیاری از اعضای جامعه بین‌المللی از جمله: اتحادیه اروپا، قدرتهای شرقی و کشورهای جهان سوم برخوردار شود و به این ترتیب فشار مضاعفی بیش از گذشته به جمهوری اسلامی وارد گردد».