728 x 90

موج نفرت کاربران فضای مجازی نسبت به وزیر ارتباطات و مهره منفور اطلاعات رژیم

آذری جهرمی، وزیر ارتباطات رژیم
آذری جهرمی، وزیر ارتباطات رژیم

آذری جهرمی، وزیر ارتباطات رژیم و مهره منفور اطلاعاتی که به‌خاطر سانسور در فضای مجازی روز ۹شهریور با نفرت شدید جوانان ایران مواجه است، به‌دنبال دجالبازی و طرح یک سؤال توئیتری مبنی بر این‌که اگر امام حسین در این زمان بود چه می‌کرد؟ با پاسخهای دندان شکن و موج نفرت کاربران مواجه شد.

هموطنان از جمله خطاب به آذری جهرمی و رژیم ولایت فقیه نوشتند: «اگر امام حسین زنده بود، قطعاً گردن شماها را می‌زد و قطعاً برعلیه ظلم قیام و مخصوصاً ظلمی که برچسب اسلامی ‌خورده باشد، قیام می‌کرد».

کاربران شبکه اجتماعی هم‌چنین از ۱۵۰۰شهید بیگناه قیام آبان یاد کردند و ضمن لعنت کردن به رژیم یزیدی آخوندها به‌خاطر کشتن این شهیدان و به‌خاطرکشتار مسافران بی‌گناه هواپیمای اوکراینی، از خداوند خواستار کیفر دادن رژیم شدند.