728 x 90

مهم‌ترین اخبار ایران و جهان در ۶۰ثانیه – شنبه ۱۱ اردیبهشت۱۴۰۰

آمار جانگداز قربانیان کرونا

سازمان مجاهدین خلق اعلام کرد آمار جانگداز قربانیان کرونا به بیش از ۲۷۳۲۰۰نفر در ۵۴۱شهر رسید.

خیزش اعتراضی سراسری به‌مناسبت روز جهانی

خیزش اعتراضی سراسری کارگران در بیش از ۲۰شهر از جمله در تهران با شعار «مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر» برگزار شد. در تهران حدود ۲۰نفر توسط مأموران سرکوبگر رژیم دستگیر شدند.

درود خانم مریم رجوی به کارگران به‌پاخاسته

خانم مریم رجوی: درود به کارگران و زحمتکشان که امروز به‌رغم تدابیر سرکوبگرانه دست به اعتراض زدند و بیزاری خود را از دیکتاتوری آخوندی ابراز کردند.

آخوند روحانی باز هم شیوع کرونا را به‌گردن مردم انداخت

آخوند روحانی: این بسیار خطرناک هست وقتی ۳۹% مردم اصول بهداشتی را مراعات نمی‌کنند معنایش این است که بیشتر در موج چهارم بمانیم.

انفجار اخیر پنجمین خرابکاری بزرگ در تأسیسات نطنز بود

فریدون عباسی: تخریبی که در نطنز شده بار اول نبوده، پنجمین بار است که در ۱۵سال گذشته حمله شدیدی به تأسیسات نطنز شده است.

تعدادی از رهبران القاعده در ایران هستند

گزارش آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا: تعدادی از رهبران القاعده که در ایران حضور دارند، بر این شبکه تروریستی نظارت دارند.