728 x 90

مهدیزاده داماد حسن روحانی: این قطار یک چم مرگ است و به سمت دره حرکت می‌کنیم

کامبیز مهدی‌زاده داماد حسن روحانی
کامبیز مهدی‌زاده داماد حسن روحانی

مهدیزاده داماد حسن روحانی

این قطار یک چم مرگ است و به سمت دره حرکت می‌کنیم

 

کامبیز مهدی‌زاده داماد حسن روحانی: ببینید آقای دکتر رئیسی موقعی که می‌خواستند

مجری: آقای دکتر رئیسی آقای رئیسی دکترا دارند؟ مطمئن هستید؟‌

مهدی زاده: حالا اجازه بدهید در ادامه به این مباحث ما بیشتر بپردازیم

متأسفانه ما نمی‌بینیم که امروز دست‌آوردهای آقای دکتر رئیسی به نتیجه رسیده باشه خب ایشان هی حرف از لکوموتیو پیشرفت می‌زنند کدام لکوموتیو پیشرفت؟ این قطار یک چم مرگ است این قطار با این اداره این روش چم مرگ است که من در ادامه‌اش ما مرگ کسب و کارها را داریم مرگ اقتصاد را داریم و مرگ بی‌ارزش شدن پول ملی را داریم یا باید توی ایستگاه اقتصادی لکوموتیوران تغییر پیدا کند یا این‌که مسیر قطار را تغییر بدهیم چون این قطار ما را به قله نمی‌رسانه با این دست فرمان ما داریم به سمت دره حرکت می‌کنیم خب ایشان اعلام می‌کنند که ما به قله نزدیک هستیم توی چه شاخصهایی به قله نزدیک هستیم؟

(سایت دیدار رژیم ۸ اسفند ۱۴۰۲)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/88ea6632-aca7-4570-8ed0-2fa9eb3873fe"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات