728 x 90

مناجات پدر یکی از شهیدان انقلاب اکتبر عراق: ای امیرالمومنین، ما چیزی نداریم، آنها پول و سلاح دارند

مناجات پدر یکی از شهیدان انقلاب اکتبر عراق
مناجات پدر یکی از شهیدان انقلاب اکتبر عراق

خدایا به حق امیرالمومنین

این حکومت را که مدعی شیعه بودن است نابود کن

این حکومت فاسد

ای امیرالمومنین

ما چیزی نداریم

آنها پول و سلاح دارند

و ما خدا را به همراه داریم

و تو ای امیرالمومنین

می‌دانی و می‌بینی

ما برای اصلاح امور قیام کردیم

همان‌طور که امام حسین فرمودند

قیام من از روی سرکشی و ظلم نیست

تنها برای اصلاح امور امت جدم قیام کردم

و ما برای اصلاح امور قیام کردیم

ما چیزی نمی‌خواهیم، هیچ چیز

ما یک زندگی با کرامت می خواهیم

اما ای امیرالمومنین

ای علی ابن ابی طالب

آنهایی که ادعا می‌کنند پیرو امیرالمومنین هستند

ما را به گلوله بستند

با گلوله‌های جنگی

و ما هیچ چیزی نداشتیم جز پرچم