728 x 90

ممنوعیت پروازها از ایران به آلمان

پرواز ایران ایر
پرواز ایران ایر

وزیر بهداشت آلمان پرواز هواپیماها از ایران به آلمان را ممنوع اعلام کرد.

وزیر بهداشت آلمان علت ممنوعیت پروازها از ایران به آلمان را، عدم شفافیت رژیم درباره کرونا، اعلام کرد.

ینس اسپان وزیر بهداشت آلمان فدرال گفت: «ما در آلمان محدودیتهای سختی را برای مقابله با این بیماری همه گیر اعمال می‌کنیم، از این‌رو نمی‌توانیم اجازه پرواز از این منطقه پرخطر را بدهیم».

 

خبرگزاری آلمان روز ۱۳فروردین۹۹ نوشت: «وزیر بهداشت آلمان بر اساس قانون حفاظت در مقابل بیماریهای عفونی، این فرمان را صادر کرد. وی تصریح کرد: وقایع در ایران بسیار غیرشفاف است».