728 x 90

مقایسه عیدی کارمندان دولت از ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۲

عیدی کارمندان در سال ۱۴۰۳
عیدی کارمندان در سال ۱۴۰۳

در آخرین روزهای سال هستیم و با سرعتی که دیگر حسابش از همه در رفته به عید نزدیک می‌شویم. و البته عیدی که مردم‌مان پیشاپیش می‌دانند، جز غمی از ناداری چیزی ندارد که به غم‌هایشان اضافه کند. شاید این روزها تنها کسانی که حساب روزها برای رسیدن عید از دست‌شان در نرفته، دانش‌آموزانی باشند که عید را و تعطیلی‌های عید و عیدی و دورهمی‌هایش را انتظار می‌کشند.

عیدی که برخی‌ها باید آجیل بسته‌بندی شده کرایه‌ای سر سفره هفت‌سینش بگذارند و برخی‌ها حتی همان را هم ندارند.

در این میان اما برخی رسانه‌ها شروع کرده‌اند به مقایسه عید امسال با سال قبل و وزن عیدی کارمندان دولت!

در یکی از این حساب و کتاب‌ها، یکی از رسانه‌ها نوشته است؛

سال ۱۳۸۷ عیدی کارمندان دولت ۲۵۰ هزار تومان بود که با آن می‌شد یک و هفت‌دهم یک سکه طلا خرید. سکه‌ای که قیمتش در همان سال ۸۷ برابر بود با ۲۳۱ هزار و ۶۴۹ تومان.

اما پنج سال بعد در سال ۱۳۹۲ با این‌که عیدی کارمندان تقریباً دو برابر شده بود یعنی ۵۰۳ هزار تومان! ولی قیمت همان سکه طلای قبلی تقریباً ۵ برابر شده بود! یعنی قیمت یک سکه طلا شده بود یک میلیون و ۳۰ هزار تومان! یعنی با عیدی ۹۲ دیگر نمی‌شد یک و هفت‌دهم سکه خرید سهل است حتی نمی‌شد یک عدد سکه هم خرید! بلکه حداکثر با عیدی ۹۲ می‌شد کمتر از نصف سکه خرید!

و ۶ سال بعد یعنی همین امسالی که در آن هستیم، با این‌که عیدی کارمندان دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شده (یعنی ۵ برابر عیدی ۶ سال قبل) اما با این عیدی شما دیگر حتی نصف سکه هم نمی‌توانید بخرید بلکه اگر خیلی شانس بیاورید می‌توانید پنج صدم سکه بخرید! یعنی با عیدی امسال شما می‌توانید اگر با ۲۰ نفر دیگر مثل خودتان شریک شوید و همه با هم! با تمام عیدی‌هایتان یک سکه طلا بخرید و بعد آن را به ۲۰ قسمت تقسیم کنید، هر نفرتان می‌توانید یک تکه از آن ۲۰ تکه را بردارید! یعنی به حساب ریاضی امسال شما با عید‌ی‌تان می‌توانید پنج صدم سکه طلا خرید کنید چون قیمت یک سکه طلا امسال شده ۳۱ میلیون و ۵۹۵ هزار تومان! یعنی در واقع با عیدی امسال باید اساساً از قید خرید سکه طلا بگذرید.

خب اگر خامنه‌ای با همین دست‌فرمان ادامه بدهد، حدس بزنید ۸ سال دیگر یعنی در سال ۱۴۱۰ با محاسبه همین روند اضافه شدن عیدی‌ها و اضافه شدن قیمت سکه طلا، فکر می‌کنید سکه طلا که هیچ! چه چیزی می‌توانید بخرید؟ رسانه‌های حکومتی حسابش را کرده‌اند!

[مقایسه عیدی‌ها]

با عیدی ۱۴۱۰ می‌شود حداکثر یک کیلو خیار گلخانه‌یی خرید!

مقایسه عیدی‌ها

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7ae9e72e-7569-4e9a-84b5-1e76915df5d8"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات